Published

BIRODAN A/S er autoriseret forhandler at disse varemærker

Klik på logoerne for at se forhandlerens hjemmeside.
Algas-SDI

Fordampere til F-gas og ammoniak. ZIMMER, XP, TORREXX og gasfyrede fordampere. Udstyr til brændere, kedler, varmevekslere, klimaanlæg, køleanlæg m.v.

Vaporisers for F-gases and ammonia. ZIMMER, XP, TORREXX and direct fired vaporisers. Equipment for burners, boilers, heat exchangers, air conditioning, refrigeration, etc.

 

FAS Flüssiggas-anlagen

Komplet komponentprogram for flydende gasser og ammoniak.

Complete component program for liquid gas and ammonia.

 GOK

Teknologi til trykstyring af LPG og brændselsolie.

Pressure control technology for LPG and fuel oil.

 

Honeywell Kromschröder

Manuelle ventiler og filtre, trykregulatorer, ventiler og butterfly ventiler, pilotbrændere og brændere, termoelektrisk sikkerhedsudstyr, gasmålere og meget mere.

Manual valves and filters, pressure regulators, valves and butterfly valves, pilot burners and burners, thermo-electric safety devices, gas meters and much more.

 
IMIT s.p.a.

Termostater, termometre, hydrotermometre, manometre, digitale temperaturvisere, følerlommer, følere, motorventiler, rumtermostater og meget mere.

Thermostats, thermometers, thermo-manometers, manometers, digital temperature indicators, pockets, temperature pockets, temperature probes, diverting valves, room thermostats, etc.

 RegO®

Industrigas-, cryogenic- og ammoniak-komponenter. Tankudstyr, regulatorer, ventiler, sikkerhedsventiler, pejleudstyr, koblinger, fyldeudstyr, øvrigt tilbehør.

Industrial gas, cryogenic and ammonia components. Equipment for tanks, regulators, valves, safety relief valves, liquid level gauges, breakaway couplings, filling equipment and other accessories.

 Rochester Gauges International S.A.

Pejleudstyr for tanke fra Ø 300 mm op til Ø 5000 mm. Anvendes på tryktanke, gaffeltrucks, olietanke, vandtanke m.v. Ex-godkendte fjernregistreringssystemer i mange varianter.

Liquid level gauge equipment from Ø 300 mm up to Ø 5000 mm. For use on pressure tanks, forklifts, oil tanks, water tanks, etc. EX approved remote monitoring systems in many versions.

 S.I.T. la precisa

Gaskontroludstyr, kompakte gasstyringer, termoeelementer, tændblussikringer, tændtransformere, elektroder, piezotændere, pressostater, pilotbrændere og øvrigt tilbehør til gasbrændere.

Gas control equipment, multifunctional controls, thermo elements, thermo electric safety valve, electronic igniters, electrodes, piezo igniters, pressure switches, pilot burners and other accessories for gas burners.

 Viking Pumps

Pumper til transport af flydende gasser (LPG).

Pumps for transport of liquid gas (LPG).